• wielkość czcionki:
  • zmień kontrast:

25.09.2023

OTWARCIE ŚWIETLICY W UNIESZYNIE

Otwarcie nowo wybudowanej świetlicy wiejskiej w Unieszynie odbyło się 23 września 2023 r. Od tego momentu wydarzenia kulturalne, czy integracyjne odbywać się będą w nowej przestrzeni.

Uroczystego otwarcia świetlicy dokonał Jerzy Bańka Wójt Gminy Cewice wraz z przybyłymi gośćmi. Gospodarz gminy złożył na ręce Marcina Brodalskiego szczególne podziękowania za zaangażowanie Posła na Sejm RP i rzecznika rządu RP Piotra Müllera w pozyskanie środków z budżetu państwa na budowę świetlicy. Wójt podziękował także pracownikom Referatu Planowania Przestrzennego i Inwestycji oraz Referatowi Zamówień Publicznych, Funduszy Zewnętrznych i Promocji za przygotowanie wniosku o dofinansowanie przedsięwzięcia oraz za poszczególne etapy inwestycyjne począwszy od prac przygotowawczych, poprzez realizację inwestycji, na odbiorze inwestycji kończąc. Słowa podziękowania wójt skierował również do radnych gminy Cewice – To także zasługa radnych gminy, którzy zdecydowali o podjęciu realizacji inwestycji i wyrazili zgodę na rozpoczęcie prac projektowych – mówił wójt. Szczególne wyrazy wdzięczności za wieloletnie zaangażowanie w sprawy sołectwa Unieszyno, w tym budowę świetlicy, wójt złożył sołtysowi Unieszyna Grażynie Grybisz. Poświęcenia świetlicy dokonał ks. Daniel Leszczyński, proboszcz Parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Cewicach. Następnie przybyli goście zostali zaproszeni na sowity poczęstunek przygotowany przez Radę Sołecką i mieszkańców Unieszyna.

W skład nowego obiektu wchodzi sala spotkań dla mieszkańców wraz z zapleczem kuchennym oraz sanitarnym. Zagospodarowany został także teren wokół budynku. Powstały miejsca parkingowe, chodniki oraz teren zielony.

Na realizację inwestycji Gmina Cewice uzyskała dofinansowanie w wysokości 483.650,00 zł w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Wartość całości inwestycji wyniosła 569.000,00 zł.

Fotorelacje