• wielkość czcionki:
  • zmień kontrast:

23.08.2022

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ WEWNĘTRZNEJ W UNIESZYNIE

Zakończono zadanie inwestycyjne pod tytułem  „Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej  w miejscowości Unieszyno”. W ramach przeprowadzonych prac rozebrano istniejącą nawierzchnię drogi oraz obrzeży chodnikowych i wykonano nową nawierzchnię z kostki brukowej, a także ułożono krawężniki proste betonowe oraz najazdowe. Uzupełniono brakujące pokrywy zaworów (4 szt.) oraz wyregulowano istniejące elementy kanalizacji – studnie (6 szt.). W celu zwiększenia bezpieczeństwa na drodze zamontowano próg zwalniający. Przebudowa drogi gminnej w Unieszynie poprawi warunki życia mieszkańców. W odbiorze inwestycji uczestniczył Wójt Gminy Cewice Jerzy Bańka, Kierownik Referatu gospodarki komunalnej i mieszkaniowej Monika Raczkowska, pracownik UG w Cewicach Sławomir Czaja, Sołtys Unieszyna Grażyna Grybisz oraz wykonawca inwestycji Stefan Wejer.

Koszt całej inwestycji wyniósł 129.150,00 zł.

 

Fotorelacje