• wielkość czcionki:
  • zmień kontrast:

26.02.2020

PRZEBUDOWA DROGI W SIEMIROWICACH

 

 

Trwają prace związane z realizacją zadania pn. „Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 149121G ulicy Szkolnej w miejscowości Siemirowice”. W ramach inwestycji przebudowywany odcinek drogi o długości 583 m zyska nawierzchnię z kostki brukowej. Zostanie również zbudowany chodnik oraz wykonana kanalizacja deszczowa.

Na realizację inwestycji Gmina Cewice otrzymała dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”. Poziom dofinansowania wynosi do 63,63% kosztów kwalifikowalnych operacji.

 

 

 

Fotorelacje