• wielkość czcionki:
  • zmień kontrast:

24.04.2020

PRZEBUDOWA ULICY SZKOLNEJ W SIEMIROWICACH

  

W dniu dzisiejszym przedstawiciele Gminy Cewice dokonali odbioru ulicy Szkolnej w Siemirowicach, przebudowanej w ramach  zadania pn. „Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 149121G ulicy Szkolnej w miejscowości Siemirowice”. Inwestycja obejmowała wykonanie na odcinku drogi o długości 583 m nawierzchni z kostki brukowej, budowę chodnika o długości około 320 m, kanalizacji deszczowej o długości 620 mb oraz przebudowę wszystkich istniejących zjazdów.

Zadanie jest dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”, typ operacji „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”.

Koszt przedsięwzięcia wyniósł 969.872,98 zł. Wysokość dofinansowania stanowić będzie 63,63% kosztów kwalifikowanych operacji.

 

Fotorelacje