• wielkość czcionki:
  • zmień kontrast:

Rozlicz PIT w Gminie Cewice

Zachęcamy osoby, które mieszkają w naszej gminie, a nie są tu zameldowane, do rozliczania podatku dochodowego od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Lęborku, właściwym
ze względu na miejsce zamieszkania.

Ustawa o PIT  (ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym, art. 45 ust. 1b) określa, że urzędem skarbowym właściwym do składania rocznych zeznań podatkowych jest urząd stosowny według miejsca zamieszkania podatnika. Równoznaczne jest to z tym, że dla organu podatkowego adres zameldowania nie ma żadnego znaczenia.

Obecnie w Gminie Cewice zameldowanych jest 7 470 osób, a w rzeczywistości mieszka znacznie więcej. Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych jest głównym z dochodów naszej gminy.

Co zrobić, aby tu rozliczać podatek? Wystarczy złożyć zeznanie podatkowe w Urzędzie Skarbowym w Lęborku i wpisać Gminę Cewice jako miejsce zamieszkania. To tylko dwie rubryki do wypełnienia, a zmienić mogą wiele. Dzięki temu część Państwa podatku dochodowego zostanie przeznaczona na działania realizowane bezpośrednio przez naszą gminę. Im więcej osób mieszkających na terenie gminy będzie wskazywało w PIT swoje faktyczne miejsce zamieszkania, tym gmina będzie miała większe możliwości finansowe na realizację swoich zadań, a tym samym poprawę warunków życia mieszkańców.

 

 

W poniższej prezentacji został przedstawiony sposób jak rozliczyć PIT aby podatek został w Gminie Cewice:

 

Jak rozliczyć PIT za 2021 rok w miejscu zamieszkania? (nacoidamojepieniadze.pl)

 

 

 

 

Fotorelacje