• wielkość czcionki:
  • zmień kontrast:

23.03.2022

ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE Z TYTUŁU ZAPEWNIENIA ZAKWATEROWANIA I WYŻYWIENIA OBYWATELOM UKRAINY

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 marca 2022 r. w sprawie maksymalnej wysokości świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz warunków przyznania tego świadczenia i przedłużania jego wypłaty (Dz. U. z 2022 r., poz. 605), osoby, które zapewniły mieszkanie uchodźcy z Ukrainy, mogą ubiegać się o wsparcie finansowe w wysokości 40 zł.  za osobę dziennie. Świadczenie przysługuje za okres faktycznego zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia, nie dłużej niż za okres 60 dni i jest wypłacane z dołu. W szczególnie uzasadnionych przypadkach okres wypłaty świadczenia, za zgodą Wojewody może zostać przedłużony na okres dłuższy niż 60 dni. O świadczenie może ubiegać się każdy podmiot, w szczególności osoba fizyczna, która zapewni zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy. Warunkiem przyznania świadczenia pieniężnego jest złożenie wniosku w Ośrodku Pomocy Społecznej  w Cewicach. Wniosek jest rozpatrywany w terminie miesiąca od dnia jego złożenia w Ośrodku. Przyznanie lub wypłata świadczenia może być uzależniona od weryfikacji warunków zakwaterowania i wyżywienia. Świadczenie nie będzie przysługiwało, jeżeli warunki zakwaterowania i wyżywienia będą zagrażać życiu lub zdrowiu ludzi oraz w złożonym wniosku podano nieprawdę. Wnioski o przyznanie świadczenia dostępne są w Ośrodku Pomocy Społecznej  w Cewicach, Osiedle Na wzgórzu 35 lub do pobrania w załącznikach poniżej. Informacje w sprawie wniosku można uzyskać telefonicznie pod numerem: 59 861 14 67  lub 513480741.   Załączniki do pobrania:  

  1. Wniosek o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia,
  2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 marca 2022 r. w sprawie maksymalnej wysokości świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz warunków przyznania tego świadczenia i przedłużania jego wypłaty,
  3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 marca 2022 r. w sprawie wzoru wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi.
  4. Klauzula informacyjna świadczenie zakwaterowanie i wyżywienie uchodźców z Ukrainy.

Załączniki:

Fotorelacje