• wielkość czcionki:
  • zmień kontrast:

21.11.2022

TRWA REALIZACJA GMINNYCH INWESTYCJI ZAPLANOWANYCH NA 2022 ROK

Trwają prace związane z budową infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Bukowinie, Siemirowicach, Malczycach oraz w Unieszynie – Osada Leśna, które polegają na budowie sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w wymienionych miejscowościach. Gmina Cewice pozyskała na ten cel dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 8 369 500,00 zł. Wartość całości inwestycji wyniesie 9 745 290,00 zł.

Obecnie trwa także budowa pierwszego w powiecie lęborskim kolumbarium na cmentarzu komunalnym w Cewicach. Kolumbarium to budowla cmentarna z niszami przeznaczonymi na urny z prochami zmarłych i opatrzonymi tabliczkami z ich imionami. Kolumbarium w Cewicach będzie miało 531 nisz na urny. Zagospodarowany zostanie również pobliski teren. Pojawią się ławki i nasadzenia zieleni. Koszt budowy kolumbarium to 1 170 222,00 zł. Planowany termin zakończenia prac przewidziano na koniec 2022 roku.

Natomiast w Łebuni na ul. Wądolnik i ul. Pomorskiej trwa budowa sieci kanalizacji wodociągowej.  Inwestycja ta polega na budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz  z lokalną przepompownią oraz budowie sieci wodociągowej. Kwota dofinansowania  z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dla Gminy Cewice wynosi 1.083.357,28 zł. Wartość całości inwestycji wynosi 1.305.630,49 zł.

Poza budową infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w gminie oraz budową kolumbarium,  w Siemirowicach rozpoczęły się prace związane z długo oczekiwaną przebudową Zespołu Szkolno-Przedszkolnego wraz z zagospodarowaniem terenu. Planowany termin zakończenia inwestycji to 30.06.2024 r. Wartość całości inwestycji wyniesie 10 895 350,20 zł. Na rozbudowę szkoły Gmina Cewice pozyskała dofinansowanie w wysokości  8 500 000,00 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych.

 

 

 

Fotorelacje