• wielkość czcionki:
  • zmień kontrast:

25.03.2024

Uroczyste przekazanie nowego średniego wozu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łebuni

Przekazanie wozu strażackiego to niezwykle istotne wydarzenie dla każdej jednostki. 23 marca 2024 r. swojej radości nie kryli druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej w Łebuni, którzy otrzymali nowy, średni samochód ratowniczo – gaśniczy marki Volvo.

Uroczystość przekazania wozu strażackiego rozpoczęła się mszą świętą w intencji strażaków w kościele p.w. Świętego Michała Archanioła w Łebuni. Następnie na terenie boiska Orlik w Łebuni rozpoczęła się główna część wydarzenia. Uroczyste przekazanie nowego samochód ratowniczo – gaśniczy rozpoczęło się wprowadzeniem pocztu sztandarowego OSP Łebunia oraz pocztów sztandarowych przybyłych jednostek OSP z terenu powiatu lęborskiego. Następnie dowódca uroczystości dh Piotr Tryba złożył meldunek dh Markowi Buza Prezesowi Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polski województwa pomorskiego. Po złożeniu meldunku podniesiono flagę państwową na maszt i odśpiewano hymn państwowy. Przybyłych gości przywitał Jerzy Bańka Wójt Gminy Cewice.

Druh Radosław Wroński Prezes OSP Łebunia przedstawił rys historyczny Ochotniczej Straży Pożarnej w Łebuni, który sięga roku 1945. Pierwszym prezesem był kierownik PGR-u Stanisław Czaczuch, a naczelnikiem Ignacy Turzyński. Od 1950 roku do 2001 roku prezesem był Józef Wroński, następnie Kazimierz Myszk, a od roku 2016 funkcję tę sprawuje dh Radosław Wroński. W roku 1998 OSP Łebunia otrzymała sztandar, zaś 1 grudnia 2016 r. jednostka została włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego. Obecnie OSP Łebunia zrzesza 81 członków, w tym 28 mogących brać bezpośredni udział w działaniach ratowniczo – gaśniczych. Przy OSP Łebunia działa także Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza, która liczy 32 członków.

Następnie głos zabrał Jerzy Bańka Wójt Gminy Cewice. Rzeczy niemożliwe stają się możliwe – mówił wójt. Jeszcze rok temu zakup wozu strażackiego to było marzenie. Gdy pojawiła się możliwość dofinansowania zakupu samochodu, zaproponowałem to strażakom, wtedy na ich twarzach zobaczyłem uśmiech i usłyszałem słowo „działamy”. Zadeklarowali, że będą starać się pozyskać środki na zakup samochodu dla ich jednostki. Ich entuzjazm mnie zainspirował i zmotywował. Rozpoczęły się festyny, zbiórki, w które włączyli się także pracownicy Urzędu Gminy w Cewicach i zaczęły pojawiać się pierwsze środki. Zaangażowanie tak wielu osób napawało mnie optymizmem i już wtedy wiedziałam, że to się uda. W swoim przemówieniu wójt  podziękował Staroście Lęborskiemu i Radzie Powiatu Lęborskiego, Radzie Gminy Cewice, Sołtysowi sołectwa Łebunia i Radzie Sołeckiej, prezesowi LKS Łabunia, Marszałkowi Województwa Pomorskiego i Radzie Sejmiku, w tym Iwonie Mielewczyk Radnej Sejmiku Województwa Pomorskiego, zarządowi Narodowemu Funduszu Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej, zarządowi Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, ówczesnemu komendantowi Komendy Powiatowej PSP w Lęborku bryg. w st. spocz. Piotrowi Krzemińskiemu, wszystkim sponsorom, a przede wszystkim strażakom i mieszkańcom Łebuni i gminy Cewice, którzy zebrali łącznie 100 tys zł.

Głos zabrali również zaproszeni goście podkreślając rangę wydarzenia. Gratulację złożył m.in. st. bryg. Jacek Niewęgłowski Pomorski Komendant Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej, dh Marek Buza Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polski województwa pomorskiego, Alicja Zajączkowska Starosta Lęborski, w imieniu Rady Gminy Cewice Marzena Reclaf Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Cewice, Iwona Mielewczyk Radna Sejmiku Województwa Pomorskiego, Karolina Makurat Sołtys Sołectwa Łebunia. Podziękowania i gratulacje złożyli także druhowie z OSP Cewice oraz z OSP Pieski, którzy na ręce dh Radosława Wrońskiego wręczyli w formie prezentu drobny sprzęt strażacki. Poświęcenia samochodu dokonał ks Tomasz Zimny, proboszcz parafii p.w. Świętego Michała Archanioła w Łebuni.

Podczas uroczystości zostały wręczone medale i odznaczenia dla zasłużonych strażaków oraz podziękowania dla osób wspierających jednostkę w pozyskaniu środków na zakup wozu.

Samochód ratowniczo – gaśniczy z całą pewnością przyczyni się do usprawnienia pracy druhów z OSP Łebunia, a co za tym idzie do zwiększenia bezpieczeństwa na terenie gminy Cewice i całego powiatu lęborskiego.

Całkowity koszt zakupu średniego wozu ratowniczo-gaśniczego wyniósł 1.177.110,00 zł:

  • Gmina Cewice 577.110,00 zł
  • Starostwo Powiatowe w Lęborku 150.000,00 zł
  • Strażacy OSP Łebunia, mieszkańcy gminy 100.000,00 zł
  • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku 350.000,00 zł

Wyposażenie wozu zostało zakupione ze środków Samorządu Województwa Pomorskiego w kwocie 242.295,29 zł.

Fotorelacje