• wielkość czcionki:
  • zmień kontrast:

10.01.2024

Uroczystość przekazania obowiązków komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Lęborku

8 stycznia Jerzy Bańka Wójt Gminy Cewice wziął udział w uroczystości przekazania obowiązków komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Lęborku.

Z dniem 8 stycznia dotychczasowy komendant bryg. Piotr Krzemiński odszedł ze służby. Pomorski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej nadbrygadier Piotr Socha powierzył czasowe pełnienie obowiązków komendanta powiatowego PSP w Lęborku mł. bryg. Dawidowi Główczewskiemu.

W uroczystości przekazania obowiązków na terenie PSP uczestniczyli wraz ze strażakami przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, służb mundurowych oraz instytucji współpracujących ze strażą pożarną.

Odchodzący ze służby bryg. Piotr Krzemiński złożył podziękowania władzom samorządowym za wieloletnią współpracę – Panie komendancie, serdecznie dziękuję za nadzór, motywację
i pomoc w realizacji wszystkich zadań i poleceń służbowych. Pani starosto, wójtowie, burmistrzowie wszystkich gmin i miast powiatu, dziękuję za pomoc w realizacji wszystkich zadań, które wpływały na poprawę bezpieczeństwa na terenie powiatu. Nasza współpraca trwała od ćwierć wieku. Byłem świadkiem wielkich przemian organizacyjno-strukturalnych formacji Państwowej i Ochotniczych Straży Pożarnych – mówił Piotr Krzemiński. Podziękowania otrzymali również wszyscy przedstawiciele służb mundurowych działających na styku z kompetencjami straży pożarnej. Władzom samorządowym odchodzący komendant dziękował również za wsparcie w pozyskaniu nowoczesnego sprzętu: – Poprzedni rok był szczególny, bo jeszcze nie zdarzyło się w historii, aby w jednym roku do powiatu trafiły trzy nowe pojazdy ratowniczo-gaśnicze. Sprawne działania w terenie nie byłyby możliwe dzięki zaangażowaniu wszystkich pracowników straży, również tych pełniących funkcje biurowe. Im również odchodzący komendant podziękował za profesjonalizm i realizację zadań związanych z ciężką służbą.

Starosta lęborski Alicja Zajączkowska przywołała wydarzenia serii pożarów składowiska tekstyliów w Kamieńcu, okres pandemii Covid-19, relokację uchodźców z ogarniętej wojną Ukrainy, podkreślając, że w każdym ze związanych z tymi wydarzeniami działań, rola straży pożarnej, zarządzanej przez bryg. Piotra Krzemińskiego, była znacząca i niezwykle pomocna. – Podkreślić należy również to, że zawsze dbał pan o modernizację i dozbrajanie powiatowej straży w sprzęt, a także świetnie realizował współpracę z Ochotniczymi Strażami Pożarnymi, co jest bardzo ważnym elementem dobrego funkcjonowania systemu ratowniczo-gaśniczego – dodała starosta, składając jednocześnie życzenia sukcesów nowemu komendantowi, który dotychczas pełnił funkcję zastępcy powiatowego komendanta PSP w Lęborku – Stworzyliście panowie dobry duet kierujący tą ważną służbą. Jestem przekonana, że straż w powiecie pozostaje w dobrych rękach.

– Piotr jest przykładem oficera, który w swojej karierze zawodowej zajmował stanowiska, które z komendanta robią prawdziwego dowódcę. Był dowódcą zastępu, dowódcą jednostki, naczelnikiem Wydziału Operacyjnego, a w końcu komendantem – mówił podczas uroczystości st. bryg. Tomasz Klinkosz, zastępca Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP – Niewielu komendantów w Polsce dotknęły takie wyzwania jak ciebie. Ze wszystkimi sobie doskonale poradziłeś. Dziękuję ci w imieniu generała, zastępców i własnym, bo współpracowaliśmy wielokrotnie, również wtedy, kiedy pełniłem funkcje komendanta powiatowego i wiele razy czerpałem z ciebie wzorce.

W ciągu ostatnich 10 lat w powiecie lęborskim odnotowano 29 pożarów o charakterze dużym lub bardzo dużym. Z tego, aż 20 wydarzyło się w ciągu ostatnich trzech lat. W sposób szczególny interwencje nastawione były na walkę z pożarami w jednej tylko miejscowości, gdzie strażacy wyjeżdżali do akcji aż 33 razy w ciągu dwóch lat. Walki z żywiołem nie liczono w godzinach, a w dniach. Zdarzało się, że strażacy pompowali wodę na odległość 3 km przy temperaturze -10 st. C przez 6 dni. Tylko w 2022 r. Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza przez miesiąc stacjonowała poza miejscem stałego przebywania, m.in. w święta, w mrozie, deszczu, w dzień i w nocy. To ewenement na skalę kraju. – Dziękuję panu Jerzemu Bańce, wójtowi Gminy Cewice za życzliwość i niewyobrażalną pomoc w organizacji działań gaśniczych – mówił Piotr Krzemiński – Dziękuję również druhom z OSP w Cewicach za heroiczne poświęcenie w takcie tych pożarów.

 zdj. Starostwo Powiatowe w Lęborku

Fotorelacje