• wielkość czcionki:
  • zmień kontrast:

20.03.2023

XVI Gala Sportu Powiatu Lęborskiego

XVI Gala Sportu Powiatu Lęborskiego odbyła się 18 marca w Lęborskim Centrum Kultury Fregata. Podczas gali zostały wręczone wyróżnienia i nagrody dla najlepszych sportowców i trenerów osiągających wysokie wyniki sportowe na krajowych i międzynarodowych arenach sportowych, a także nagrody dla działaczy sportowych oraz osób, które czynnie wspierają rozwój sportu w powiecie lęborskim.

Organizatorem XVI Gali Sportu Powiatu Lęborskiego była Powiatowa Rada Sportu przy współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego Powiatu Lęborskiego. Starosta Lęborski Alicja Zajączkowska przyznała 48 nagród i wyróżnień za wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie krajowym i międzynarodowym. Powiatowa Rada Sportu przyznała „Sportowe Laury Powiatu Lęborskiego 2022” w 17 kategoriach. O przyznaniu laurów decydowało kryterium osiągnięć sportowych w dyscyplinach sportowych olimpijskich i paraolimpijskich uzyskanych w 2022 roku. Nagrody przyznali również burmistrzowie i wójtowie powiatu lęborskiego.
Powiatowa Rada Sportu pełni obecnie funkcję kapituły, która wyłania tych, których chce uhonorować „Sportowymi Laurami”. Jedynym i najważniejszym kryterium są osiągnięcia sportowe na szczeblach regionalnym, wojewódzkim, krajowym i międzynarodowym. Poprzez przyznanie laurów chcemy pokazać tych najlepszych, żeby za nimi poszli następni – mówił Marian Borek Przewodniczący Powiatowej Rady Sportu. Galę otworzyła Alicja Zajączkowska Starosta Lęborski wspólnie z Witoldem Namyślakiem Burmistrzem Lęborka. – To wielkie święto sportu. Cieszymy się, że zgromadziliśmy na tej sali tych, którzy ciężko pracowali, żeby osiągnąć jak najlepsze wyniki sportowe – zawodników, trenerów, rodziców, sponsorów – mówiła Alicja Zajączkowska.

W Powiatowej Gali Sportu uczestniczył Jerzy Bańka Wójt Gminy Cewice, który wyróżnił najlepszych sportowców z terenu naszej gminy. Nagrodę Wójta Gminy Cewice otrzymali:

  • Antoni Bonemberg ze Szkoły Podstawowej w Maszewie Lęborskim,
  • Filip Maszota Klub Karate Shotokan w Lęborku,
  • Igor Mielewczyk Klub Karate Shotokan w Leborku,
  • Amelia Keller Klub Karate Shotokan w Lęborku,
  • Juliusz Partyka Uczniowski Klub Sportowy „Iryda Cewice”,
  • Szymon Wejer Uczniowski Klub Sportowy „Iryda Cewice”,
  • Jakub Selonke Uczniowski Klub Sportowy „Iryda Cewice”.

Wraz ze starostą i przewodniczącym Powiatowej Rady Sportu, sportowców, trenerów, działaczy i sponsorów nagradzali również zebrani licznie samorządowcy i goście Gali. Wśród nich byli: Mirosława Kaczyńska i Iwona Mielewczyk – Radne Sejmiku Województwa Pomorskiego, Edmund Głombiewski – Wicestarosta Lęborski, Witold Namyślak – Burmistrz Miasta Lęborka, Jerzy Pernal – zastępca burmistrza Lęborka, Monika Włusek – zastępca Wójta Gminy Nowa Wieś Lęborska, Witold Krużycki – wiceprzewodniczący Rady Powiatu Lęborskiego, Danuta Mikołajczyk – Sekretarz Powiatu, Michał Kowalski – Dyrektor Centralnego Ośrodka Sportu Ośrodka Przygotowań Olimpijskich im. Feliksa Stamma Cetniewo we Władysławowie, fundator voucherów w kategorii „senior” w “Sportowych Laurach, Marcin Brodalski – kierownik biura poselskiego w Lęborku Posła na Sejm RP Piotra Müllera i Jacek Wityk Dyrektor Centrum Sportu i Rekreacji w Lęborku. Galę poprowadziła Ewa Burak Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w Starostwie Lęborskim. Artystyczną część uroczystości wypełniły występy

Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Pełna lista nagrodzonych osób podczas tegorocznej Gali Portu Powiatu Lęborskiego znajduje się w załącznikach poniżej.

 

 

Załączniki:

Fotorelacje