• wielkość czcionki:
 • zmień kontrast:

11.09.2023

XXIII POWIATOWY KONKURS NA NAJŁADNIEJSZĄ POSESJĘ „ŻYJMY ŁADNIEJ” 2023

Podczas powiatowych dożynek, które odbyły się 3 września 2023 roku w Charbrowie w Gminie Wicko,  został rozstrzygnięty konkurs „Żyjmy ładniej” na najładniejszą posesję. W konkursie udział wzięło 25 posesji z terenu gmin: Cewice, Wicko i Nowa Wieś Lęborska. Zgłoszone posesje oceniane były w kategoriach: posesja rolnicza, posesja nierolnicza i inne (agroturystyka, pensjonaty).

W poszczególnych kategoriach kolejne miejsca zajęli:

POSESJA NIEROLNICZA:

 1. Lidia i Artur Paczuła – Gmina Cewice
 2. Grażyna i Mirosław Rogowscy – Gmina Cewice
 3. Hanna i Adam Szumiata – Gmina Nowa Wieś Lęborska
 4. Katarzyna Ciaciak – Gmina Wicko

Wyróżnienia:

 • Maria Jagusiak – Gmina Wicko
 • Jadwiga i Lucjan Neumueller – Gmina Nowa Wieś Lęborska
 • Dorota i Marek Bułka – Gmina Nowa Wieś Lęborska
 • Katarzyna i Paweł Labuda – Gmina Cewice
 • Agata i Michał Szymankowscy – Gmina Cewice
 • Barbara i Jacek Górscy – Gmina Cewice
 • Iwona Gaffke – Gmina Cewice
 • Małgorzata i Adam Szulta – Gmina Cewice

______________________________________________________________________

POSESJA ROLNICZA:

 1. Janina i Tadeusz Kobiela – Gmina Wicko
 2. Henryk Drywa – Gmina Nowa Wieś Lęborska
 3. Ewa i Ryszard Biczyk – Gmina Nowa Wieś Lęborska

Wyróżnienia:

 • Grażyna Materka – Gmina Nowa Wieś Lęborska
 • Danuta i Edmund Skarniewicz – Gmina Nowa Wieś Lęborska

______________________________________________________________________

POSESJA INNE (PENSJONATY, AGROTURYSTYKA):

Wyróżnienia:

 • Grażyna i Mirosław Drożyńscy – Gmina Wicko
 • Marlena i Grzegorz Wenta – Gmina Wicko
 • Mariola i Mirosław Labuda – Gmina Wicko

Dziękujemy uczestnikom konkursu za włożony wkład w podnoszenie estetyki swojej wsi i powiatu. Laureaci i wyróżnieni w konkursie otrzymali nagrody ufundowane przez Powiat Lęborski, Gminę Nowa Wieś Lęborska, Gminę Cewice, Gminę Wicko.

Organizatorami konkursu byli: Starostwo Powiatowe w Lęborku, Urząd Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej, Urząd Gminy w Cewicach, Urząd Gminy w Wicku oraz Powiatowy Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lęborku.

 

Fotorelacje