• wielkość czcionki:
  • zmień kontrast:

22.11.2022

ZAKOŃCZONO BUDOWĘ DROGI GMINNEJ NA ULICY AKACJOWEJ I OSIEDLU MŁODYCH

Zakończono realizację inwestycji gminnej w miejscowości Cewice polegającej na budowie drogi o długości ok. 470 m  z kostki brukowej na  ulicy Akacjowej i Osiedlu Młodych. W ramach inwestycji powstał chodnik wzdłuż jednej strony jezdni, zostały wykonane zjazdy z kostki betonowej, wyniesione skrzyżowania i przejścia dla pieszych. Wykonano także odwodnienie drogi oraz kanał technologiczny. Ponadto powstała linia elektroenergetyczna o łącznej długości około 252 m oraz zamontowano 8 lamp oświetleniowych. Gmina Cewice otrzymała dofinansowanie na realizację inwestycji w wysokości 1 329 914 zł ze środków Państwowego Funduszu Celowego – Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Całkowita wartość zadania wyniosła  1 848 572,99 zł.

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg to kompleksowy instrument wsparcia realizacji zadań na drogach zarządzanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Jego celem jest przyspieszenie powstania infrastruktury drogowej na szczeblu lokalnym. Budowa drogi na Osiedlu Młodych i ulicy Akacjowej znacznie poprawi warunki życia mieszkańców, którzy od wielu lat zmagali się ze złym stanem nawierzchni drogi oraz brakiem kanalizacji deszczowej.

 

 

 

 

Fotorelacje