• wielkość czcionki:
  • zmień kontrast:

29.09.2021

Zakończono budowę drogi na ulicy Krótkiej i ulicy Słonecznej w Cewicach

Zakończyła się realizacja inwestycji pn. “Budowa ulicy Krótkiej i Słonecznej w miejscowości Cewice”, dofinansowanej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”.

Zadanie obejmowało budowę drogi o szerokości 5,0 m i ogólnej długości 187,0 m, w tym drogi o długości 100,0 m na ulicy Krótkiej i odcinka drogi o długości 87,0 m na ulicy Słonecznej w Cewicach. W wyniku inwestycji nastąpiła zmiana nawierzchni drogi z nawierzchni gruntowej na nawierzchnię z kostki betonowej. Zostały wykonane obustronne pobocza z kraty trawnikowej o szerokości 1,0 m z lewej strony i o szerokości 0,5 m z prawej strony drogi. Istniejące zjazdy w ramach przebudowy zostały wykonane z kostki betonowej.  Wykonano również odwodnienie drogi poprzez nadanie odpowiednich spadków poprzecznych i podłużnych, co zapewnia odprowadzenie wód opadowych na przyległy teren.

Celem operacji jest poprawa infrastruktury drogowej w Gminie Cewice poprzez budowę ulicy Krótkiej i odcinka ulicy Słonecznej w miejscowości Cewice.

Koszt realizacji przedsięwzięcia wyniósł 274.977,57 zł, w tym dofinansowanie w wysokości 174.968,00 zł.

 

Fotorelacje