• wielkość czcionki:
  • zmień kontrast:

04.08.2020

ZAKOŃCZONO BUDOWĘ DROGI ULICY SPACEROWEJ W CEWICACH

Od sierpnia mieszkańcy ulicy Spacerowej w Cewicach mogą cieszyć się nową inwestycją drogową, zrealizowaną w ramach zadania pn. „Budowa drogi gminnej nr 149046G ul. Spacerowej w miejscowości Cewice”.

Inwestycja obejmowała budowę drogi dwukierunkowej o długości 505,0 mb i szerokości 5,0 m z 3 progami zwalniającymi oraz oznakowaniem pionowym i poziomym. Nawierzchnia jezdni została wykonana z kostki brukowej betonowej. Przebudowano również skrzyżowanie drogi gminnej nr 149046G (ul. Spacerowa) z drogą powiatową nr 1324G (ul. Zielona). Z prawej strony drogi powstał chodnik o długości 18,0 m i szerokości 1,5 m, przylegający do jezdni. Z lewej strony drogi został natomiast wykonany chodnik o długości 514,0 mb i szerokości 1,5 m, oddzielony od jezdni pasem zieleni o szerokości 1,0 m. W pasie pomiędzy jezdnią a chodnikiem wykonano trawniki o powierzchni 505 m2 oraz nasadzono drzewa liściaste w ilości 100 szt. W ramach inwestycji zostało również wykonanych 30 zjazdów z drogi oraz kanalizacja deszczowa o długości 588,55 mb. Zadanie obejmowało też wykonanie oświetlenia ulicznego – 11 słupów oświetleniowych. Na realizację zadania Gmina Cewice otrzymała dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 539 845 zł. Koszt inwestycji wyniósł 1 079 691 zł.

 

Fotorelacje