• wielkość czcionki:
  • zmień kontrast:

23.09.2020

ZAKOŃCZONO REALIZACJĘ INWESTYCJI BUDOWY SIECI WODOCIĄGOWEJ DLA MIEJSCOWOŚCI PIESKI

Zakończono realizację inwestycji pn. „Budowa sieci wodociągowej dla miejscowości Pieski, stacji uzdatniania wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą ”.
W ramach zadania wykonano:
  •  sieć wodociągową o łącznej długości 1396,30 mb,
  • budynek stacji uzdatniania wody wraz z wyposażeniem technologicznym,
  • hydranty technologiczne naziemne 5 szt.,
  • studnie wodomierzowe 9 szt.,
  • studzienki kanalizacyjne 8 szt.,
  • zasuwę wodociągową 20 szt.,
  • kanalizację sanitarną z rur 59,20 mb,
  • instalacje elektryczne wewnętrzne i zewnętrzne, przyłącze zasilające stację uzdatniania wody.

Kolejnym etapem będzie uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie od Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowalnego.

Całkowity koszt inwestycji wyniósł 1.066.304,93 zł.

Fotorelacje