• wielkość czcionki:
  • zmień kontrast:

Maszewo Lęborskie

 Maszewo Lęborskie to miejscowość położona 11 km na południe od Lęborka i 4 km na północ od Cewic. Miejscowość założona na planie zbliżonym do miejskiego, należy do najstarszych w gminie. Istniała już w czasach przedkrzyżackich. Po raz pierwszy pojawiła się w akcie nadania pochodzącym z 1360 r. Jako własność rycerska została wymieniona w 1400 r. w wykazie powinności wojskowych, który zobowiązywał właścicieli majątku do wystawienia jednego służebnego na czas wojny. Maszewo wraz z Maszewkiem podlegały w tym czasie władzy gdańskiego komtura Giselbrechta. W czasach późniejszych przez długie lata, aż do 1780 r. majątek stanowił własność rodu Grella, a następnie przeszedł pod władanie Adolfa Bogumiła Warszowicza, który kupił go za 9 000 talarów, aby w 1804 r. sprzedać go Adamowi von Böhne vel Chmielińskiemu za sumę 21 000 talarów. W 1894 r. Maszewo nabyło Niemieckie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie w drodze licytacji przeprowadzonej w toku postępowania upadłościowego jego ówczesnego właściciela Hartmanna. Do rozwoju Maszewa przyczyniło się wybudowanie linii kolejowej na trasie Lębork – Bytów. Najistotniejszy wpływ na rozwój wsi miał jednak przedsiębiorca Rudolf Sinner z Karlsruhe, który na początku XX wieku wybudował w niej drożdżownię, fabrykę likieru. Drożdżownia, jak na owe czasy, była nowoczesną fabryką, posiadała bowiem własną elektrownię o mocy 35 kW, ujęcie wodne, siłownię parową oraz wewnętrzną kolejkę linową. W 1939 r. zatrudniano w fabryce około 160 robotników. Pierwszym dyrektorem wytwórni drożdży został Wilm. Równocześnie z fabryką wybudowano osiedle robotnicze, położone przy dzisiejszej ulicy Drewnianej, stanowiącej jedną z atrakcji miejscowości. Obiektami zasługującymi na uwagę zwiedzającego są ponadto dwa domy ziemiańskie z początku XX wieku oraz budynek stacji kolejowej z 1891 roku. Na północ od Maszewa Lęborskiego, przy drodze do Małoszyc, znaleźć można potężny czerwony głaz narzutowy, zwany przez miejscową ludność “Wielkim” lub “Diabelskim Kamieniem”.

W skład sołectwa Maszewo Lęborskie wchodzą miejscowości: Maszewo, Roztopczyn, Krępkowice i Krępkowo.

 

Główny budynek produkcyjny drożdżowni, lata 1947 – 1949

zdj. Główny budynek produkcyjny drożdżowni, lata 1947 – 1949
źródło: Archiwum Społeczne Ziemi Lęborskiej

 

Fotorelacje