• wielkość czcionki:
  • zmień kontrast:

Pole biwakowe w Krępkowicach

W okresie od 1 czerwca do 31 sierpnia korzystanie z pola biwakowego w Krępkowicach jest możliwe tylko i wyłącznie za uiszczeniem opłaty, wg poniższego cennika:

Lp. Rodzaj usługi Stawka w złotych za dobę
1. Namiot 15
2. Przyczepa kempingowa do 6 m 25
3. Przyczepa kempingowa powyżej 6 m 30
4. Kamper 40

      Abonamenty:

Lp. Rodzaj usługi Stawka w złotych za   1 miesiąc
1. Przyczepa do 6 m 250
2. Przyczepa powyżej 6 m 350
3. Kamper 450

 

Należność za korzystanie z pola biwakowego należy uregulować z góry za cały planowany okres pobytu.
Wpłaty należy dokonać w kasie Urzędu Gminy Cewice przy ul. Witosa 16, w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1300 lub przelewem na rachunek bankowy:

Nr 33 9324 1018 0022 6556 2000 0330.

Ze wskazaniem w tytule przelewu ,,opłata za pole biwakowe w Krępkowicach za okres …..” . Dowód wpłaty należy przechowywać przez cały okres pobytu na polu biwakowym do kontroli przez osobę upoważnioną.

 

 

Załączniki:

Fotorelacje