• wielkość czcionki:
 • zmień kontrast:

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

PSZOK
ul. Zielona 47
84-312 Cewice

GODZINY OTWARCIA

 • wtorek – sobota: 10:00 – 18:00
 • poniedziałek / niedziela: nieczynne

1. PSZOK przyjmuje wyłącznie segregowane odpady komunalne wytworzone i dostarczone przez mieszkańców Gminy Cewice.
2. W PSZOK odbierane są wskazane poniżej rodzaje odpadów komunalnych:

 • papier i tektura,
 • tworzywa sztuczne (plastik, metale),
 • opakowania ze szkła,
 • odpady zielone, odpady ulęgające biodegradacji,
 • przeterminowane leki i chemikalia w opakowaniach oraz opakowania po nich,
 • zużyte baterie i akumulatory,
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – kompletny,
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe,
 • odpady niebezpieczne,
 • odpady budowlane i rozbiórkowe w ilości nie większej niż 5m3 / z gospodarstwa domowego.
 • zużyte opony,
 • popiół, tekstylia i odzież.

W Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych właściciele nieruchomości położonych na terenie Gminy Cewice mogą nieodpłatnie w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostawić wytwarzane przez siebie selektywnie zebrane odpady komunalne na zasadach określonych w regulaminie dostępnym na stronie internetowej gminy.

zdjęcie ilustracyjne


Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Cewice

Fotorelacje