• wielkość czcionki:
  • zmień kontrast:

26.04.2022

Podpisano umowy z wykonawcami na „Budowę infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Cewice”

W dniu 26 kwietnia 2022 roku w Urzędzie Gminy w Cewicach zostały podpisane umowy na wykonanie robót budowlanych w zakresie budowy infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej, na które Gmina Cewice uzyskała dofinansowanie w wysokości 8 369 500 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych dla zadania p.n.: „Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Cewice”.

Inwestycja obejmuje budowę infrastruktury wodno – kanalizacyjnej w 4 miejscowościach:

  • budowę około 2100 m sieci wodociągowej oraz około 3800 m sieci kanalizacji sanitarnej w Bukowinie,
  • budowę około 600 m sieci kanalizacji sanitarnej w Malczycach,
  • budowę około 1500 m sieci wodociągowej oraz około 1950 m sieci kanalizacji sanitarnej w Siemirowicach,
  • budowę około  2200 m sieci kanalizacji sanitarnej w Unieszynie – Osada Leśna.

Umowy zostały podpisane przez Wójta Gminy Cewice Jerzego Bańka, Skarbnika Gminy Marię Franciszczak oraz przez Wykonawców inwestycji, którzy zostali wyłonieni w ramach postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego z najkorzystniejszą ofertą:   ZUK sp. z o.o. Glincz, PHU Mański Damian Mański Lębork oraz Zakład Usług Komunalnych Marian Marszałkowski Glincz. Podczas podpisania dokumentów, Piotra Müllera – Posła na Sejm RP reprezentowała Mirosława Kaczyńska – Radna Sejmiku Województwa Pomorskiego. W spotkaniu uczestniczyła także Marzena Reclaf – Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Cewice, Maria Bachan – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Cewice oraz pracownicy urzędu z  Referatu Planowania Przestrzennego i Inwestycji oraz z Referatu Zamówień Publicznych, Funduszy Zewnętrznych i Promocji.

Ogromnym wsparciem dla możliwości pozyskiwania środków na gminne inwestycje z rządowych funduszy jest poseł Piotr Müller – rzecznik rządu, któremu Wójt przekazał podziękowania za zaangażowanie w procesie pozyskania dofinansowania. Wójt podziękował również Radzie Gminy Cewice za okazane wsparcie, wykonawcom, którzy podjęli się realizacji inwestycji oraz pracownikom Urzędu Gminy w Cewicach odpowiedzialnym za realizację inwestycji Referatowi Planowania Przestrzennego i  Inwestycji oraz Referatowi Zamówień Publicznych, Funduszy Zewnętrznych i Promocji.

Aby spełnić wymogi regulaminu otrzymanego dofinansowania i móc zawrzeć umowy gmina otrzymała podpisaną przez Bank Gospodarstwa Krajowego Promesę, na mocy której zatwierdzono po zakończeniu procedury zamówień publicznych ostateczną kwotę dofinansowania.

Wartość całości inwestycji wyniesie 9 745 290,00 zł.

Celem Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych jest dofinansowanie inwestycji realizowanych przez gminy, powiaty i miasta lub ich związki w całej Polsce. Rozwiązanie stabilizujące wzmocni finanse samorządów i pozytywnie wpłynie na rozwój każdego regionu.

 

 

 

Plakat:  Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Gmina Cewice otrzymała 8 369 500 zł

 

Fotorelacje