• wielkość czcionki:
  • zmień kontrast:

Cyfrowa Gmina

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

 

Tytuł projektu: „Cyfrowa Gmina”.

Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia – REACT-EU, Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia

Wartość projektu: 228 630,00 zł

Wartość dofinansowania: 228 630,00 zł

Cel projektu: Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy w Cewicach poprzez:

  • możliwość tworzenia backup-ów serwerów i stacji roboczych
  • zmodernizowanie przestarzałej sieci wewnętrznej LAN w Urzędzie Gminy w Cewicach
  • podniesienie standardów pracy pracowników urzędu oraz stworzenie możliwości uruchomienia pracy zdalnej, co będzie miało bezpośredni wpływ na obsługę klienta.

Planowane efekty projektu:

  • zmodernizowana sieć wewnętrzna LAN
  • zabezpieczenie ciągłości pracy urzędu poprzez zakup serwera do tworzenia backup-ów oraz wirtualizacji posiadanych systemów dziedzinowych
  • przeprowadzona diagnoza cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy w Cewicach
  • podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy w Cewicach poprzez przeszkolenie pracownika, zakup oprogramowania i sprzętu wynikającego z przeprowadzonej diagnozy cyberbezpieczeństwa
  • podniesienie standardu pracy oraz zwiększenie efektywności urzędników poprzez zwiększenie przepustowości sieci wewnętrznej LAN oraz ujednolicenie oprogramowania biurowego.

Termin realizacji: 29.03.2022 – 28.09.2023


Dofinansowanie dla Gminy Cewice w ramach projektu “Cyfrowa Gmina”

Gmina Cewice realizuje projekt “Cyfrowa Gmina”

Fotorelacje