• wielkość czcionki:
  • zmień kontrast:

30.12.2022

Gmina Cewice realizuje projekt “Cyfrowa Gmina”

Gmina Cewice realizuje projekt “Cyfrowa Gmina”, dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia – REACT-EU, Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.

Celem projektu jest zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy w Cewicach.

Wykonana została diagnoza cyberpezpieczeństwa, której zadaniem było wykrycie potencjalnych zagrożeń i nieprawidłowości oraz ocena bezpieczeństwa informacji i zgodności z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa. Został również zakupiony serwer do tworzenia backup-ów i wirtualizacji posiadanych systemów dziedzinowych oraz licencje na oprogramowanie biurowe i oprogramowanie do zarządzania lokalną siecią.

W ramach projektu zostanie również zmodernizowana sieć wewnętrzna LAN w Urzędzie Gminy w Cewicach, zostanie przeszkolony pracownik oraz zakupiony będzie sprzęt wynikający z przeprowadzonej diagnozy cyberbezpieczeństwa. Podjęte zostaną również działania zmierzające do podniesienia standardu pracy oraz zwiększenia efektywności urzędników poprzez zwiększenie przepustowości sieci wewnętrznej LAN.

Koszt realizacji zadania wyniesie 228 630,00 zł, który w całości będzie sfinansowany z pozyskanych środków.

Fotorelacje