• wielkość czcionki:
  • zmień kontrast:

Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń szkolnych przeznaczonych na funkcjonowanie przedszkola w budynkach Zespołu Szkół w Cewicach wraz z budową miejsc postojowych, dojść, dojazdów, terenu rekreacyjnego oraz placu zabaw na dz. nr 255/8, 255/13, 255/14, 255/15 obr. Cewice, gm. Cewice

Źródło dofinansowania: Rezerwa Ogólna Budżetu Państwa

Zakres zadania: Zadanie polegać będzie na przebudowie i zmianie sposobu użytkowania części pomieszczeń szkoły przy ul. Witosa 65 w Cewicach na przedszkole wraz z zagospodarowaniem terenu. Zadanie obejmuje m.in.: przebudowę łazienek, wymianę nawierzchni dojść i dojazdów do budynku, budowę 17 miejsc postojowych oraz ogrodzonego placu zabaw z 6 zabawkami i 4 ławkami i wykonanie terenu rekreacyjnego o nawierzchni z kostki betonowej i trawiastej, z roślinnością, ławkami i stołem do gry w piłkarzyki.

Termin realizacji: do 31.12.2021 r.

Koszt realizacji zadania: 1.045.991,18 zł

Kwota dofinansowania: 522.995,00 zł


Przebudowa szkoły w Cewicach

DOBIEGA KOŃCA PRZEBUDOWA SZKOŁY W CEWICACH

Wszystko zaczyna się od przedszkola. Uroczyste otwarcie przedszkola w Cewicach

Fotorelacje