• wielkość czcionki:
  • zmień kontrast:

Unieszyno

Unieszyno to stara miejscowość położona około 9 km na zachód od Cewic w pobliżu dawnych granic Ziemi Lęborskiej i Księstwa Słupskiego. Pierwsze źródła wspominają miejscowość już w latach 1310 i 1313.

Historycznie powiązana z miejscowością Unieszynko, swoją nazwę wywodzi z pierwotnej nazwy “Unia Czyn” co oznaczało wielką puszczę – znajduje to odzwierciedlenie w licznych lasach porastających okolice wsi. Najstarsi posiadacze majątku – Unieszyńscy, wywiedli swe nazwisko od nazwy miejscowości. W początkach XVII wieku miejscowe dobra weszły w posiadanie rodu Somnicz (von Somnitz), który około 1804 r. zbył włości na rzecz rodu Maszewskich (von Massow). W tym czasie w miejscowości zarejestrowano folwark, młyn wodny, 3 chłopów, 3 zagrodników, kuźnię, razem około 17 domów mieszkalnych.

W początkach XX wieku włości te zostały przejęte przez Skarb Państwa Pruskiego. Według nowych planów urbanistycznych 454 ha poddano pod zalesienie, zaś 298 ha rozdysponowano wśród mieszkańców.


Unieszynko

Majątek Unieszynko był podzielony na cztery części (A, B, C i D). Do jego właścicieli należały rodziny: Grubbe (Grubbowie), Plochen, Plochnitz (Płochniccy) oraz Bialk (Białkowie). W 1784 r. właścicielami czterech folwarków byli: Marcin i Henryk Czapscy, Jerzy Wawrzyniec Ossowski oraz do rody Grubba i Maszewski. Część A często zmieniała swoich właścicieli. B został wykreślony z dokumentów w 1847 roku. Natomiast C i D miały w XIX wieku kilku właścicieli. Ostatnim z nich był Paul Moek. W roku 1902 Paul Moek sprzedał majątki C oraz D związkowi osadniczemu. Własną posiadłość podzielił natomiast na 19 mniejszych gospodarstw (350 ha). Po 1945 roku majątek Unieszyno został zakupiony przez Ernsta Dahlmann. W marcu 1945 roku mieszkała w nim rodzina państwa Lehmanów oraz rodzice pani Lehmann. Przed wkroczeniem Armii Czerwonej do miejscowości wszyscy zdecydowali się na ucieczkę w kierunku Zatoki Gdańskiej. Jednak na wysokości Godętowa zostali schwytani. Kazano im zawrócić do Unieszynka. Po powrocie nie mogli wrócić do dworku, pomimo iż był ich własnością. Powodem było wprowadzenie się Polaków do tego budynku. Rodzina Lehmanów przeprowadziła się więc i zajęła jeden z opuszczonych budynków we wsi. Dopiero w sierpniu 1945 roku otrzymali zgodę na wyjazd na Zachód. Obecnie dworek znajduje się w rękach prywatnych i pełni funkcję mieszkań.

W skład sołectwa Unieszyno wchodzą trzy miejscowości:

  • Unieszyno
  • Unieszynko
  • Unieszyniec

 

 

Dworek w Unieszynku

zdj. Dworek w Unieszynku
źródło: https://zamki.rotmanka.com/portfolio/unieszynko-dwor-lehmanow/

Fotorelacje