• wielkość czcionki:
  • zmień kontrast:

30.08.2019

Dofinansowanie na przebudowę drogi w Siemirowicach

 

29 sierpnia w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego Wójt Gminy Cewice Jerzy Bańka podpisał umowę o dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 149121G ulicy Szkolnej w miejscowości Siemirowice”. Dofinansowanie pochodzi z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”.

Inwestycja, obejmująca przebudowę odcinka drogi o długości 583 m wraz z budową chodnika i kanalizacji deszczowej, zostanie zrealizowana do końca 2020 roku.

Planowany koszt przedsięwzięcia wynosi 1.355.705,15 zł, natomiast kwota dofinansowania to 833.178,00 zł.

 

 

 

Fotorelacje