• wielkość czcionki:
  • zmień kontrast:

27.03.2023

GMINNY TURNIEJ WIEDZY POŻARNICZEJ „MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM” EDYCJA 2023

24 marca 2023 r. w Gminnym Centrum Kultury w Cewicach odbył się Gminny Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom” Edycja 2023.

W turnieju udział wzięło 35 uczniów szkół podstawowych z terenu gminy Cewice, w dwóch grupach wiekowych: klasy I-IV i klasy V-VIII. Uczestnicy zmierzyli się z pytaniami testowymi, przygotowanymi dla każdej grupy wiekowej według zróżnicowanego stopnia trudności.

W pierwszej kolejności uczestnicy rozwiązywali test pisemny. Następnie uczniowie, którzy uzyskali najwyższy wynik przeszl do etapu drugiego, w którym odpowiadali na wylosowane zestawy pytań. Uczniowie musieli wykazać się znajomością przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru, praktycznych umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym, wiedzy na temat techniki pożarniczej, organizacji ochrony przeciwpożarowej, szeroko rozumianego ratownictwa oraz wiedzy z zakresu bezpieczeństwa powszechnego, a także historii i tradycji ruchu strażackiego.

Dyplomy, nagrody oraz upominki wszystkim uczestnikom turnieju wręczył Wójt Gminy Cewice Jerzy Bańka, który jednocześnie pogratulował uczestnikom poziomu wiedzy, a także podziękował uczniom za udział w turnieju mając nadzieję, iż zdobyta wiedza będzie kolejnym etapem w rozwijaniu pożarniczej pasji. Nagrody dla uczestników turnieju zostały ufundowane przez Gminę Cewice.

Wiedzę uczniów oceniało jury w składzie: Radosław Wroński – Komendant Gminny OG ZOSP RP w Cewicach, st. kpt. Marcin Elwart  – Dowódca Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej PSP w Lęborku, st. kpt. Piotr Kobiela – Naczelnik Wydziału Operacyjno – Kontrolno – Rozpoznawczego w PSP w Lęborku, dh Patryk Kreft  – Wiceprezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Cewicach, dh Przemysław Keller – Wiceprezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Cewicach oraz Sławomir Greniuk – Inspektor ds. obronnych, obrony cywilnej, ochrony p.poż, archiwum zakładowego w Urzędzie Gminy w Cewicach.

Kolejnym etapem zwycięzców eliminacji gminnych, będą eliminacje powiatowe. Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w turnieju, a zwycięzcom życzymy sukcesów w dalszych etapach.

Wyniki Gminnego Turnieju Wiedzy Pożarniczej 2023:

I grupa wiekowa – szkoły podstawowe klasy I-IV:

1.Nadia Wrońska
2. Dawid Cyrganowicz
3.Kornelia Wenta
4. Hanna Białous
4. Kornel Kreft

II grupa wiekowa – szkoły podstawowe klasy V-VIII:

1.Zuzanna Jaszczak
2.Hubert Walkusz
3.Igor Kreft
4.Michał Wiśnik
5.Paweł Stencel

 

 

 

 

Fotorelacje