• wielkość czcionki:
  • zmień kontrast:

Krępkowice

Krępkowice to miejscowość położona na terenie Kaszubskiego Parku Krajobrazowego – 16 km na południe od Lęborka oraz 5 km na północny – zachód od Cewic. Po raz pierwszy miejscowość ta wspominana jest w pochodzącym z 1283 r. akcie nadania wsi przez Mściwoja II na rzecz Mikołaja Jankowicza. Przez wieki była to wieś folwarczna, która wielokrotnie zmieniała właścicieli. Spośród nich wymienić można rody Grubbów i Białków. W XVIII wieku majątek znajdował się we władaniu Czapskich. W 1871 roku  we wsi wybudowano neogotycki kościół pod wezwaniem św. Antoniego Padewskiego, istniejący po dzień dzisiejszy. Został on zbudowany z cegły na podmurówce z ciosanego, polnego kamienia. Jest to budowla orientowana, jednonawowa, posiadająca sklepienie kolebkowe, drewniane. W świątyni na uwagę zasługuje wykonana z piaskowca chrzcielnica, ołtarz główny z dwoma witrażami przedstawiającymi św. Piotra i św. Pawła i dwa boczne ołtarze utworzone z dawnych epitafiów poświęconych poległym na frontach I wojny światowej. Przy wejściu do kościoła ustawiona została ława patronacka z herbem rodu von Osten. Nastrojowe oświetlenie świątyni stwarzają trzy pary podwójnych, zwieńczonych półkoliście okien z witrażami. W wieży kościoła, składającej się z trzech kondygnacji, znajduje się, wykonany w 1906 r. w firmie ludwisarskiej C. Voss und Sohn w Szczecinie, dzwon o średnicy 1 m i długości serca 75 cm ufundowany przez Leopolda von Ostena z Janowic. W latach 20. XX wieku właściciel Krępkowic – hrabia von Osten – wybudował tu drewniany dworek myśliwski. Na północ od wsi, przy dworku myśliwskim znajduje się jeden z najstarszych dębów szypułkowych – to około 640-letni Dąb Świętopełk. Drzewo to nazwano imieniem księcia Świętopełka.

W Krępkowicach znajduje się Jezioro Brody, położone jest na południe od wsi, przy drodze w kierunku Unieszyna. Powierzchnia, otoczonego zewsząd lasami akwenu, wynosi 30 ha. Na wschodnim brzegu znajduje się miejsce do kąpieli i wypoczynku. Wody jeziora są czyste i rybne. W tym niepozornym zbiorniku cierpliwy wędkarz ma szansę zmierzyć się z rekordowym okazem karpia. Dość licznie występują tu szczupak, okoń i węgorz.

 

 

 

 

Fotorelacje