• wielkość czcionki:
  • zmień kontrast:

Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 149121G ulicy Szkolnej w miejscowości Siemirowice

 

Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”, typ operacji „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”

Zakres operacji: Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 149121G ulicy Szkolnej w miejscowości Siemirowice poprzez wykonanie na odcinku drogi o długości 583 m nawierzchni z kostki brukowej, budowę chodnika o długości około 320 m, kanalizacji deszczowej o długości 620 mb oraz przebudowę wszystkich istniejących zjazdów.

Termin realizacji: do 31.12.2020 r.

Koszt przedsięwzięcia: 969.872,98 zł

Wysokość dofinansowania: 588.767,60 zł

 


Dofinansowanie na przebudowę drogi w Siemirowicach

PRZEBUDOWA DROGI W SIEMIROWICACH

PRZEBUDOWA ULICY SZKOLNEJ W SIEMIROWICACH

Fotorelacje