• wielkość czcionki:
 • zmień kontrast:

WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O STANIE CYWILNYM

Wymagane dokumenty

pobierz dokument: plik_pdf

Klauzula informacyjna dot. zmiany imienia i nazwiska: plik_doc

Wniosek o wydanie wielojęzycznego formularza: plik_doc

 1. Wypełniony formularz wniosku.
 2.  Dowód wniesienia (uiszczenia) opłaty.
 3. Dowód osobisty lub inny dokument tożsamości (do wglądu).

Opłaty

 1. Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia: 38 PLN.
 2. Opłatę w wymaganej wysokości należy wpłacić na konto właściwego urzędu przelewem, przekazem pocztowym lub bezpośrednio w kasie urzędu.
 3.  Termin wniesienia opłaty: najpóźniej w dniu składania wniosku.

Termin i sposób realizacji

 1. Wniosek o wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym można złożyć w dowolnym urzędzie stanu cywilnego na terenie całego kraju.
 2. Z wnioskiem o wydanie zaświadczenia może wystąpić wyłącznie osoba, której zaświadczenie o stanie cywilnym dotyczy.
 3. Zaświadczenie o stanie cywilnym w formie elektronicznej może być wykorzystane wyłącznie w systemach informatycznych instytucji do których jest składane.

Wydruk zaświadczenia nie jest dokumentem urzędowym.

 1. Jeśli zaświadczenie ma być przedłożone w jednym z państw członkowskich UE, osoba uprawniona do pobrania zaświadczenia może, po złożeniu stosownego wniosku, otrzymać może urzędowe tłumaczenie tego dokumentu sporządzone na podstawie ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r. o przedkładaniu niektórych dokumentów urzędowych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.

Opłata za wydanie tłumaczenia urzędowego zaświadczenia wynosi 17 zł.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego

Tryb odwoławczy

Tryb odwoławczy występuje tylko w przypadku wydania decyzji o odmowie wydania zaświadczenia o stanie cywilnym.

Dodatkowe informacje, uwagi

 1. Zaświadczenie jest ważne przez okres 6 miesięcy od dnia jego wystawienia.

 

Fotorelacje