• wielkość czcionki:
  • zmień kontrast:

03.10.2022

„KLASA POD CHMURKĄ” W SZKOLE PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. LEŚNIKÓW POLSKICH W PRZERYTEM

30 września Wójt Gminy Cewice Jerzy Bańka wziął udział w otwarciu „Klasy pod chmurką” w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Leśników Polskich w Przerytem. „Klasa pod chmurką” to projekt, który został zrealizowany dzięki dofinansowaniu w wysokości 3.500,00 zł w ramach II edycji Konkursu Grantowego “Fabryka Lokalnych Innowacji” Farm Frites Poland SA, którego Partnerem jest Profarm Sp.zo.o. Ocenie podlegało 21 projektów, które przeszły pozytywnie ocenę formalną. Wybór dokonany został na podstawie kryteriów określonych w Regulaminie Konkursu. Komisja Konkursowa podjęła decyzję o wyborze 6 inicjatyw do otrzymania grantu na realizację inicjatywy.

Uroczystego otwarcia nowego miejsca w szkole, poprzez przecięcie wstęgi, dokonała Aleksandra Klein – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Przerytem oraz Katarzyna Majchrzak – szefowa ds. Komunikacji i Zaangażowania Społecznego w Farm Frites Poland S.A. Wójt w swoim przemówieniu podziękował Pani Dyrektor za wdrażanie innowacyjnych pomysłów, a także podkreślił wielkie zaangażowanie lokalnej społeczności na rzecz szkoły.

„Klasa pod chmurką” to miejsce, które pozwoli na prowadzenie ciekawych i kreatywnych zajęć lekcyjnych na świeżym powietrzu. Natomiast przebywanie na świeżym powietrzu wpłynie korzystnie  na lepsze samopoczucie i koncentrację uczniów, a także na kształtowanie postaw proekologicznych. W czasie przerw uczniowie będą mogli wykorzystać to miejsce jako strefę wypoczynku. W trakcie otwarcia nowej klasy społeczność szkolna zaprosiła przybyłych gości oraz mieszkańców sołectwa Pieski do wspólnego świętowania „Dnia Ziemniaka”. Wydarzeniu towarzyszyły zabawy dla najmłodszych, konkurs na najlepszą potrawę z ziemianka oraz występy artystyczne uczniów.

W otwarciu „Klasy pod chmurką” uczestniczyli: Karol Płotka – Dyrektor Gminnego Centrum Kultury w Cewicach, Marzena Reclaf – Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Cewice, st. kpt. Dawid Główczewski – Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Lęborku,  Krzysztof Liziński – Nadleśniczy Nadleśnictwa Cewice, Adam Dominiecki – Leśniczy z Nadleśnictwa Cewice, Ewa Maszota – Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Cewicach, Stefan Wejer – Sołtys sołectwa Pieski, Beata Sobańska-Zając – St. Wizytator Kuratorium Oświaty w Gdańsku Delegatura Słupsk, Andrzej Długi z Klubu Garnizonowego w Siemirowicach, dh Patryk Kreft – Prezes OSP Pieski, kmdr Maciej Jonik z ramienia dowódcy Morskiej Jednostki Rakietowej w Siemirowicach, kmdr por. Zbigniew Kiepas – szef sztabu 44 Bazy Lotnictwa Morskiego w Siemirowicach, Anna Kubica – Przewodnicząca Komisji Oświaty, Opieki Społecznej, Zdrowia, Kultury i Sportu Rady Gminy Cewice oraz rodzice i mieszkańcy sołectwa.

 

Fotorelacje