Urząd Statystyczny w Gdańsku zaprasza do udziału w konkursie „Liczy się każdy. Przedszkolak w Spisie jest ważny.” Konkurs przeznaczony jest dla placówek wychowania przedszkolnego (przedszkole, oddział przedszkolny, zespół wychowania przedszkolnego, punkt przedszkolny) zlokalizowanych na terenie województwa pomorskiego. Aby wziąć udział konkursie należy wykonać nagranie/zdjęcie pracy dzieci w wieku przedszkolnym, zachęcające odbiorcę/widza/rodziców/dziadków do udziału w spisie powszechnym NSP 2021. Sposób realizacji – dowolny, czyli może to być np. wiersz, piosenka, skecz, inscenizacja, film, teledysk itp. Pliki należy przesłać wraz z odpowiednimi dokumentami do 6 czerwca na adres gdansk.stat@gmail.com. Przed przystąpieniem do konkursu prosimy o zapoznanie się z regulaminem. Regulamin znajduje się w załącznikach poniżej. Przed przystąpieniem do konkursu prosimy o zapoznanie się z regulaminem znajdującego się w poniższym linku:
https://gdansk.stat.gov.pl/aktualnosci/konkurs-liczy-sie-kazdy-przedszkolak-w-spisie-jest-wazny-,268,1.html

Plakat: Konkurs „Liczy się każdy. Przedszkolak w Spisie jest ważny.” Konkurs trwa do 6 czerwca