• wielkość czcionki:
  • zmień kontrast:

Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

 

Tytuł projektu: Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR

Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia – REACT-EU, Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia

Wartość projektu: 649 697,10 zł

Wartość dofinansowania: 649 697,10 zł

Cel projektu: Wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego.

Planowane efekty projektu:

  • ​​zakup 259  laptopów.

Termin realizacji: 28.03.2022 – 27.01.2023


Dofinansowanie na realizację projektu pn. “Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”

Trwa realizacja projektu pn. “Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”

Informacja o harmonogramie odbioru komputerów w ramach grantów PPGR

ZAKOŃCZENIE REALIZACJI PROJEKTU GRANTOWEGO PN. „WSPARCIE DZIECI I WNUKÓW BYŁYCH PRACOWNIKÓW PGR W ROZWOJU CYFROWYM – GRANTY PPGR”

Fotorelacje