• wielkość czcionki:
  • zmień kontrast:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w m. Unieszyno Gmina Cewice

Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, działanie “Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, poddziałanie „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”, operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa”

Zakres operacji: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej o długości 0,65 km wraz z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Unieszyno.

Termin realizacji: do 31.12.2019 r.

Koszt przedsięwzięcia: 1 169 130,96 zł

Kwota dofinansowania: 520 660,00 zł

 


Umowa na budowę oczyszczalni ścieków w Unieszynie zawarta!

Gmina Cewice zawarła umowę z Wykonawcą budowy oczyszczalni ścieków w Unieszynie!

W Unieszynie już wkrótce rozpocznie się budowa sieci kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków!

https://cewice.pl/warsztaty-miedzy-nami-kobietami-w-gminnym-centrum-kultury/

Fotorelacje